Over de faculteitsraad FDMCI

De faculteitsraad FDMCI is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie.

De negen studenten en negen medewerkers zijn verkozen via verkiezingen.

Wij houden ons actief bezig met het beleid van de faculteit. In vergaderingen en in overleg met de decaan wordt het algemene beleid besproken, we geven adviezen wanneer nodig, en spelen een belangrijke rol op een aantal zaken met instemmingsrecht. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het de faculteitsplan, het taakbelastingsbeleid en de onderwijs- en examenregelingen.

Op centraal niveau in de HvA spelen er ook beleidszaken waarvan de gevolgen voelbaar zijn in ons faculteit. Denk hierbij aan het huisvestingsbeleid van de HvA en het Instellingsplan. Dit betekent dat we als raad regelmatig in overleg zijn met de Centrale Medezeggenschapsraad, die gesprekspartner is van het College van Bestuur.

Binnen de faculteitsraad vindt de inhoudelijke voorbereiding plaats door werkgroepen of commissies:

  • Werkgroep: Master Digital Design
  • Werkgroep: Begroting
  • Werkgroep: Jaarverslag
  • Werkgroep: Werkbelevingsonderzoek
  • Werkgroep: Trainingen (intern voor de raad)
  • Commissie Communicatie

De werkgroepen en commissies vergaderen voorafgaand aan de faculteitsraad vergadering en adviseren de faculteitsraad. De organisatorische voorbereiding van de vergaderingen ligt bij het dagelijks bestuur.

De faculteitsraad is geen loket voor individuele klachten. Vanzelfsprekend horen wij wel graag van medewerkers en studenten wat er speelt binnen de opleidingen en de faculteit. Met deze input kunnen wij mogelijke verbeterpunten op alle beleidsterreinen aankaarten of voorstellen doen aan de Decaan(voorheen domeinvoorzitter).